Bestyrelsesmøde den 9. september 2017

 

Referat fra bestyrelsesmøde 9. September 2017 hos Annie Juul nr 327
 

Hele bestyrelsen til stede

 • Godkendelse af referat - Kontigent 600 kr. ellers godkendt.
   
 • Opfølg vedr. vejbump - Disse er godkendt. Der henstilles til, at man ikke selv justerer vejbumperne.
   
 • Opfølgn. på stier og klip af hegn mod vejen - Oprydning langs stier er ryddet for private ejendele. Igen gøres opmærksom på at der skal være 2 meter rabat fra stamvejen og stikveje til egen beplantning.
   
 • Kvasbunker i skel - Ingen kvasbunker ud mod stamvejen eller stikveje.
   
 • Henvendelse fra legepladsudvalget - En forespørgsel om etablering af petanque bane på friarealet ud mod Nr.Fjandvej. Tages op til næste generalforsamling 2018.
   
 • Siden sidst - 20 km skilt stjålet, en ny sættes op.
   
 • Evt - Store chancer for at cykelstien fra Husby til Bjerremose fremrykkes til 2018.

ref Annie Juul