Deklarationer / lokalplanlægning

Helmklit er opdelt i flere deklarationsområder. En deklaration har stort set samme formål som en lokalplan har.
Det er en plan, som er juridisk bindende for borgerne, og den regulerer, hvad et område skal anvendes til,
og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes.
Deklarationerne henviser til Ulfborg Kommunes bygningsvedtægt.

 

1. Bygningsvedtægt for Ulfborg Kommune 1974, Tillæg 3
2. Oversigtskort over deklarationsområder
3. Overblik over reglerne i alle deklarationsområderne, som dækker Helmklit
4. Deklarationsområde 1 (Helmklit 255-382) dækkes af to deklarationer, som er stort set enslydende:
     4.a Deklarationsområde 1, gældende for Helmklit 255-382 - dateret 6.11.1965
     4.b Deklarationsområde 1, gældende for Helmklit 255-382 - dateret 21.11.1968
5. Deklarationsområde 3, gældende for Helmklit 219-254 - dateret 12.9.1975
6. Deklarationsområde 4, gældende for Helmklit 205-218 - dateret 28.11.1979
7. Fælles revision 22.3.1991 (afstande, udestuer, anvendelse af glas/plast som tag, parabolantenners
    placering/farve, fritagelse for stakit ml. hovedhus og garage mv.)
8. Fælles revision 15.8.1991 (1 gæstehytte pr. grund)
    Desuden findes disse officielle dokumenter af interesse for grundejerne:
9. Deklaration vedr. fællesarealet matr.nr. 30ap, se kort s. 3 - dateret 8.12.1969
10. Afklaring vedr. ansvaret for grøfter ved Helmklit 336-337, 343344 og 364-365 - dateret 6.2.1986
11. Overblik over ejerforhold på vejene i Helmklit Grundejerforening pr. 2023