Aftale om sti med Klitvej nr. 18

                                                                                                                        10.4.2015

Notat om aftale vedr. etablering af cykel- og gangsti fra

Helmklit til Klitvej, Nr. Fjand

 

Hagevej Grundejerforening v/ Børge Pedersen og Helmklit Grundejerforening v/ Kenn L.M. Hansen har på et møde den 23. marts d.å. indgået følgende aftale med Bjarne og Michael Mikkelsen, Kær I/S:

 

Bjarne og Michael Mikkelsen, Kær I/S har givet tilladelse til, at vestsiden af nuværende hestefenne fra Helmklit Sommerhusområde til Klitvej 18 må anvendes til cykel- og gangsti i 1½ - 2 meters bredde.

De 2 grundejerforeninger leverer tilsammen 1 gang årligt 5 m grus som supplement til vedligeholdelse af grusvejen fra Klitvej 18 ned til asfaltvejen, Klitvej.

 

På vegne af:

Bjarne og Michael Mikkelsen, Kær I/S, Børge Pedersen, Hagevej GF , Kenn L.M. Hansen, Helmklit GF

 

Kenn L.M. Hansen,                                                                                                                        Formand for Helmklit GF