2013-20-01 Byretsafgørelse i sagen vedr. friarealerne

 

  20. januar 2013

 Byretsafgørelsen i sagen vedr. friarealerne i Helmklit sommerhusområde:

 Grundejerforeningen tabte desværre sagen i Byretten.

 En enig bestyrelse har den 19. januar 2013 besluttet at anke sagen til Landsretten i Viborg.

 Domsudskriften fra Byretten i Hostebro + ankestævning til Landsretten vil snarest blive lagt ud på vores hjemmeside.

 Kenn L.M. Hansen
 Formand