Forside

OBS ... har du problemer med at læse PDF dokumenterne?
Vi arbejder på en løsning ... Indtil da, kan du trykke [F5] et par gange, så skulle de gerne komme frem.
Grundejerforeningen har hjemsted i Nørre Fjand ved Nissum Fjord.
175 grundejere er medlem af grundejerforeningen. Medlemskabet er obligatorisk i henhold til deklaration, tinglyst den 28. november 1979.

Er du ny grundejer i Helmklit? Hent velkomstfolderen her. 

På dette historiske kort i 1:50.000 fra videnskabernes
selskab, er der på den midterste del af Nørre Fjand an-
givet det, der formodentlig har været en klit. Klitten
har sansynligvis været beplantet med planten "Sand-
hjelm", der er den foretrukne plante til sandflugts-
dæmpning. Planten er i stand til at modstå ekstrem
tørke, ved at den kan rulle sine blade sammen og der-
ved nedsætte fordampningen. Dens kendetegn er de
sammenrullede blade og at dens blomsterstand er
en konisk formet dusk. Den kan blive 45-90 cm høj.
Det latinske navn Ammophilla arenaria betyder "den
der elsker sand".

"Sandhjelm" forekommer stadig forskellige steder i
området.

Hvor af kommer navnet "HELMKLIT" ? - Det mest
nærliggende vil være, at den sidste stavelse i ordet
Sandhjelm og ordet Klit er sat sammen til "HELMKLIT"
Denne antagelse er bekræftet af Egnshistorisk Studie-
center i Ulfborg.Nørre Fjand er historisk set et ret så interessandt område. Gennem tiden er der foretaget flere udgravninger og der er gjort oldtidsfund

I forbindelse med anlæggelse af en kartoffelkule stødte gårdejer Jens Dahl, Nørre Fjand, i 1934 på kulturlag og skår. Samme år undersøgte professor Gudmund Hatt stedet, og fandt ud af, at der her lå en større jernalderbebyggelse. I årene 1938-40 udgravede han i området omkring 50 huse, 16 grave og en oldtidsager. Nørre Fjand bopladsen skulle blive en af dansk arkæologis klassikere. Bebyggelsen havde været i funktion fra ca. 200 f. Kr til ca. 150 e. Kr. Bopladsens indbyggere havde ernæret sig ved landbrug og fjordfiskeri. Det udgravede areal er i dag fredet, men i det omgivende område findes endnu mange spor af de aktiviteter, der foregik her gennem mere end 300 år. På arealet øst for asfaltvejen er der f.eks. pløjet dele af lergulve og potteskår op. Nørre Fjand bopladsen er i dag omgivet af et sommerhusområde.

Det røde mærke på nedenstående kortudsnit markerer stedet, hvor jernalderbopladsen blev fundet: